PROCEDURAT E APLIKIMIT

Qëllimet tona janë të zgjerojmë më shumë dhe të përmirësojmë më tej pozicionin tonë ne treg me profesionalizmin tonë. Për të filluar një regjistrim, një aplikant duhet të plotësojë formularin e aplikimit. Regjistrimi bëhet duke shtypur në butonin Dergo dhe duke plotësuar të dhënat e kërkuara. Pas plotësimit të të dhënave, dhe shtypjes se butonit Dergo, dërgohet formulari i juaj tek ne. Përpara se të shtypë formularin e aplikimit, aplikanti duhet të i mbushë informacionet e mëposhtëm në formular:

    HAPAT

  1. Emri i aplikuesit
  2. Mbiemri i aplikuesit
  3. Emaili i aplikuesit
  4. Subjekti i aplikimit
  5. Mesazhi i aplikuesit mbi aplikimin
  6. Dokumenti i aplikimit - CV
  7. Në fund klikoni butonin 'Dergo'

Apliko